The New Philippine Colonialism (4th Colonialism / Colonial Mentality) by Designated Foreign Influences to the Filipino Culture of Certain Areas / Ethnic Groups in the Philippines with Regionalism, Intermarriages, Multiculturalism, Diversity, Nationalism and Tribalism. The Key to Federalism of the Philippines in the Modern 21st Century

The New Philippine Colonialism (4th Colonialism / Colonial Mentality) by Designated Foreign Influences to the Filipino Culture of Certain Areas / Ethnic Groups in the Philippines with Regionalism, Intermarriages, Multiculturalism, Diversity, Nationalism and Tribalism. The Key to Federalism of the Philippines in the Modern 21st Century. Filipinos are the Latinos of Asia

Labelled_map_of_the_Philippines_-_Provinces_and_Regions

The Philippines has been changed for the last 500 years due to Colonial Influences came to the Archipelago. Many people came to the Philippines as far as 10000 years ago. The Aetas or Pygmies came to the Archipelago via a Land Bridge; The Indonesians and Malaysian later on. Islam came first to the Southern Philippines in 1380. Then in 1521, the Spanish explored the Philippines with the objective to Colonize and Christianize the Islands.

FEDERATE

Spain ruled the Philippines for 300 years that changed the Identity of the Philippines like Languages, Culture and Religion. Also, Filipinos inherited Islamophobia from the Spanish when they fought the Filipino Muslims of the Southern Philippine regions in Mindanao. To this day, there is great friction between Filipino Christians and Muslims even after World War 2 (1946). Also, Spanish introduced corruption, crab mentality, colonial mentality, Filipino Time or procrastination, Christianity, patronage system and political dynasties.

ph

After the Spanish, Americans came to the Philippines to consolidate the Islands that the Spanish failed to do. Americans captured Manila and subdued the Revolution Catholic government of Luzon in the North and Visayas in the Center. After, they massacred lots of Muslims of Mindanao in the South. Americans introduced lots of influences to the Philippines like the English Language, Television, Fastfood, Basketball, Beer, and Technology. American culture is the base of modern Filipino Culture.

http://en.wikipilipinas.org/index.php/Ethnic_groups_in_the_Philippines

https://www.wattpad.com/20297257-philippine-history-the-12-most-dominant-ethnic

The following are the twenty one largest ethnic groups in the Philippines:[2]

In World War 2, Japanese invaded the Philippines in 1941. The third colonization of the Philippines is made by an Asian Nation not Western. Japanese are cruel due to mass murder and rape. After the war, Filipinos still loved the Japanese because they have culture that is better to Filipinos like Traditions, Food, Anime, Entertainment and Technology.

Today after 1946, Filipinos want to go abroad in search of better life than staying to the Philippines. They do not like their native culture, so they start Imitating Foreign Cultures. Remember: Filipinos is NOT a mono-ethnic group but a coalition of 100+ different ethnic groups in the Philippines. Some of the ethnic groups are big enough to swallow the lands of smaller ethnic groups.

provincial_flag_designs_for_a_federal_philippines_by_trajanocabrales-d9r32yh

Each Filipino ethnic group has different language, culture and beliefs. That means troubles in the Philippines that became a 3rd world country. For example, Filipino Muslims in the South don’t want be ruled by a Filipino Catholic Christian government in the North; this is the root cause of long conflicts in Mindanao (The South). Even Catholics like Ilocanos don’t want to be ruled by either Tagalogs, Cebuanos or Bicolanos because of mistrust, competition, mistreatment and patronage of public projects and funding priorities. Even other Filipino Ethnic Groups don’t want Ilocanos as their rulers too due to the trauma they suffered under an Ilocano named Ferdinand Marcos and his dictatorship. So I recommend FEDERALISM as a solution to the growing problems in the Philippines especially in the Future or the next 50 years.

https://en.wikipedia.org/wiki/Federalism_in_the_Philippines

http://www.rappler.com/newsbreak/iq/139345-philippines-states-federalism

The most basic issue in the debate is how many states the Philippines will be broken into under a federal system?

There are at least two proposals so far.

Federalism for the Philippines Proposal by ex-Senate President Aquilino Pimentel Jr

Infographic by Raffy de Guzman/Rappler

world-political-map

Philippines is divided by 7100 islands, 190 languages, 3 island groups, 18 regions, 84 provinces, 12 dominant indigenous ethnic groups (3 are Muslim) and 2 World Religions.

The vast differences between the languages can be seen in the following translations of the Philippine national proverb: He who does not (know how to) look back at his past (where he came from) will not reach his destination. (Those who forget their roots, will not grasp their future)

http://iloko.tripod.com/philproverb.html

http://pinoy-culture.com/the-philippines-national-proverb-in-the-many-languages/

Language Translation
English He who does not (know how to) look back at his past (where he came from) will not reach his destination. (Those who forget their roots, will not grasp their future)
Aklanon Ro uwa’ gatan-aw sa anang ginhalinan hay indi makaabut sa anang ginapaeangpan.
Asi (Bantoanon) Kag tawong waya giruromroma it ida ginghalinan, indi makaabot sa ida apagtuan.
Binol-anon Sija nga dī kahibawng mulingi sa ijang gi-gikanan, dī gajud maka-abot sa ijang padul-ngan.
Butuanon Kadtong dili kahibalo molingi sa iyang atubangan, sigurado jud ma dam-ag.
West Miraya Bikol (Ligao) Kan idi tatao magkiling sa inalian,idi makaabot sa papaidtuhan
Gubatnon Bikol (Gubat) An diri maaram mag-imud sa pinaghalian, diri makaabot sa pakakadtu-an.
Buhinon Bikol (Buhi) Yu di nikiling sa pinagalinan, di makaantos sa pupuntahan.
Coastal Bikol (Canaman) An dai tataong magsalingoy sa saiyang ginikanan, dai makakaabot sa padudumanan.
East Miraya Bikol (Daraga) Su indi tataw makarumdom nung ginitan, indi makaabot sa adunan.
West Miraya Bikol (Oas) Kan na taw na idi tataw mag linguy sa sanyang inalian, idi man maka abot sa sanyang paidtunan.
Rinconada Bikol (Iriga) A dirî tattaoŋ maglīlî sa pinaŋgalinan, dirî makaaābot sa pig-iyānan.
Masbateño An dili maaram maglingi sa ginhalian, kay dili makaabot sa kakadtuhan.
Capiznon Ang indi kabalo magbalikid sa iya ginhalinan, indi makalab-ot sa iya palakadtuan.
Cuyonon Ang ara agabalikid sa anang ing-alinan, indi enged maka-abot sa anang papakonan.
Cebuano Kadtong dili kahibalo molingi sa iyang kagikan, dili makaabot sa iyang padulngan.
Caviteño Chabacano Quien no ta bira cara na su origen no de incarsa na su destinacion.
Ternateño Chabacano Ay nung sabi mira i donde ya bini no di yega na destinasyon.
Zamboangueño Chavacano El Quien no sabe vira el cara na su origen, nunca llega na su destinación.
Ibanag I tolay nga ari mallipay ta naggafuananna, ari makadde ta angayanna.
Ifuntok Nan Adi mang ustsong sinan narpuwan na, adi untsan isnan umayan na.
Itawis Ya tolay nga mari mallipay tsa naggafuananna, mari makakandet tsa angayanna.
Ilokano Ti tao nga saan na ammo tumaliaw iti naggapuanna ket saan nga makadanon iti papananna.
Hiligaynon (Ilonggo) Ang indi makahibalo magbalikid sang iya ginhalinan, indi makaabot sa iya padulungan.
Jama Mapun Soysoy niya’ pandoy ngantele’ patulakan ne, niya’ ta’abut katakkahan ne.
Kapampangan Ing e byasang malikid king kayang penibatan, e ya miras king kayang pupuntalan.
Kinaray-a Ang indi kamaan magbalikid sa ana ginhalinan, indi makaabot sa ana paaragtunan.
Manobo (Obo) Iddos minuvu no konnod kotuig nod loingoy to id pomonan din, konna mandad od poko-uma riyon tod undiyonnan din.
Maranao So tao a di matao domingil ko poonan iyan na di niyan kakowa so singanin iyan.
Malay Orang yang melupakan asal-usulnya tak mungkin mencapai tujuannya.
Pangasinan Say toon agga onlingao ed pinanlapuan to, agga makasabi’d laen to.
Romblomanon (Ini) Ang tawo nga bukon tigo mag lingig sa iya guinghalinan hay indi makasampot sa iya ning pagakadtoan.
Sambal (Botolan) Hay ahe nin nanlek ha pinag-ibatan, ay ahe makarateng ha lalakwen.
Sambal Hay kay tanda mamanomtom ha pinangibatan, kay immabot sa kakaon.
Sangil Tao mata taya mabiling su pubuakengnge taya dumanta su kadam tangi.
Sinama Ya Aa ga-i tau pa beleng ni awwal na, ga-i du sab makasong ni maksud na.
Español El que no sabe mirar atrás, de donde viene, nunca llegará a su destino.
Surigaonon Adton dili mahibayo molingi sa ija ing-gikanan, dili gajod makaabot sa ija pasingdan.
Sorsoganon An diri mag-imud sa pinaghalian diri makaabot sa kakadtuan.
Tayabas Tagalog Ang hindi maalam lumingon sa pinaroonan ay hindi makakarating sa paroroonan.
Tagalog Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.
Tausug In di’ maingat lumingi’ pa bakas liyabayan niya, di’ makasampay pa kadtuun niya.
Waray (Leyte) An diri maaram lumingi ha tinikangan, diri maulpot ha kakadtoan.
Waray (Northern Samar) An diri maaram lumingi sa tinikangan, diri maulpot sa kakadtoan.
Yakan Mang gey matau mamayam si bakas palaihan nen, gey tekka si papilihan nen.

In Colonial Mentality or the New Colonialism (4th Colonialism) of the Philippines in the 21st Century: Remember, this is really different from the past 3 Colonialisms of the Philippines because Philippines will be colonized again by all Foreign Countries with different Cultures from all over the world. They (Foreigners) can’t go or colonize / influence Philippines as they please. The Fourth Colonialism must be designated, regulated and institutionalize. It means that certain Foreign Culture is designated to a certain area or ethnicity which is different from another area / ethnicity. It will be mixed now with Regionalism, Diversity, Nationalism and Tribalism.

flags-of-the-world-collection_1057-351

Filipinos are Called the Latinos, Hispanics and Blacks of Asia and the Orient

http://www.sup.org/books/title/?id=23819

pid_23819

https://www.yomyomf.com/why-filipinos-are-the-latinos-of-asia/

Colonial Mentality of the Filipinos is like League of Legends

sdfsd

Colonial Mentality of the Filipinos is like Dota 2

spoilsofwar_fb_image

Colonial Mentality of the Filipinos is like Overwatch

sds

Colonial Mentality of the Filipinos is like Rainbow Siege Six

maxresdefault

Colonial Mentality of the Filipinos is like joining a gang or fraternity

Colonial Mentality of the Filipinos is like joining a gang or fraternity

Colonial Mentality of the Filipinos is like joining a gang or fraternity

Filipinos are everywhere WORLDWIDE than Asians, Blacks and Latinos (Hispanics)

Filipinos
Mga Pilipino
Flag of the Philippines.svg

Total population
c. 100,981,437
(the number does not include Overseas Filipinos)
Overseas Filipinos
Mga Pilipino sa Ibayong-dagat
Total population
10.2 million
(including descendants of Filipinos and persons of partial Filipino ancestry)[1]

figures are for various years, per individual supporting sources cited.Regions with significant populations United States3,416,840[2] Saudi Arabia1,020,000[3] United Arab Emirates679,819[4] Canada662,600[5] Malaysia325,089[6] Japan209,373[7] Qatar195,558[3] Australia171,233[8] Kuwait139,802[3] Hong Kong130,810[9] Italy128,060[10] Spain115,362[11] United Kingdom112,000[3] Taiwan108,520[12] South Korea63,464[13] New Zealand40,347[14] Israel31,000[15] Papua New Guinea25,000[16] Germany20,589[17] Netherlands16,719[18] Macau14,544[19] Sweden13,000[20] Ireland12,791[21] Austria12,474[22] Norway12,262[23] China12,254[24]  Switzerland10,000′[25] Kazakhstan7,000[26] Palau7,000[27] Greece6,500[28] Turkey5,500[29] Mexico1,202[30]

Countries with Filipino populations

Filipino Market in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
 •  Malaysia: See Filipinos in Malaysia
 •  Mexico: There are approximately 1,200 Filipino nationals who live in Mexico. In addition, there exists a community of Filipino descendants who settled in Mexico during the colonial period. More recently, there were Filipinos who arrived as refugees to Mexico who fled from the Marcos dictatorship. Their communities are found in Guerrero, Michoacán, and Colima.
 •    Nepal: There are approximately 300 Filipinos in Nepal
 •  New Zealand: As of 2013 there were about 40,000 Filipino residents and citizens in New Zealand.[1]
 •  Nigeria: See Filipinos in Nigeria
 •  Norway: As of 2013 there were about 18,000 Filipinos in Norway,[1] most of them living in the Oslo urban area. In addition to Filipinos who have intermarried with Norwegians, there are at least 900 licensed Filipino nurses, over a hundred oil engineers employed mostly in offshore projects in the western coast of Norway and Filipinos or Norwegians of Filipino descent working in the government sector, diplomatic missions and NGO’s and commercial establishments.
 •  Oman: See Filipinos in Oman
 •  Qatar: As of 2014, there were approximately 195,000 Filipinos residing in Qatar.[41]

Lucky Plaza mall in Orchard Road hosts products and services that cater for Overseas Filipinos in Singapore.
 •  Singapore: As of 2013, over 163,000 Overseas Filipinos worked and resided in Singapore.[1]
 •  South Korea: As of 2013 there were about 60,000 Filipinos living in South Korea.[1]
 •  Spain: As of 2013 there were about 43,000 Filipinos in Spain,[1] mainly in Barcelona and Madrid.[42] Filipinos have maintained a presence in Spain, given the latter colonised the islands for three centuries, resulting in significant cultural ties.
 •  Sweden: As of 2013 there were about 13,000 Filipinos in Sweden.[1]
 •  Taiwan: As of 2013 there were about 90,000 Filipinos living in Taiwan.[1] 2012 figures from the Philippine government list 4,521 Filipinos in Taiwan on a permanent basis, 78,207 temporary, and 2,225 irregular, for a total of 84,953.[1][not in citation given]
 •  United Kingdom: See Filipinos in the United Kingdom. Nurses and caregivers have begun migrating to the United Kingdom in recent years. The island nation has welcomed thousands of nurses and various other occupations from the Philippines during the past 5 years. Many Filipino seamen settled in British port cities during the late 19th and early 20th centuries. Liverpool even had an area nicknamed ‘Little Manila‘.[43]
 •  United States: As of 2010 there were 3.4 million Filipinos in the United States, including those of partial descent.[1] Despite race relation problems of the late 19th and early 20th centuries in the American Northwest, most Filipino Americans today find it easy to integrate into American society, with the vast majority belonging to the middle class. Filipinos are the second-largest Asian American group in the country.[44] The United States hosts the largest population of Filipinos outside the Philippines, with a Historic Filipinotown in Los Angeles designated in August 2002, the first district established outside the Philippines to honor and recognize the area’s Filipino community.[45][46]
 •  Venezuela: As of 2013 there were about 200 Filipinos living in Venezuela.[1]

Colonial Mentality is a special skill only found in Filipinos in the Philippines; it’s a a natural mechanism to survive in the Foreign Countries in the World better than Blacks, Hispanics and Asians. They are proud of it and do not care what insults that will throw at the Filipinos’ Colonial Mentality (Copy Cat, Wannabe, Fakes, Knock Offs, Imitator, Pretender and Chameleon). Filipinos love to copy Foreign Cultures. They think Copying or Representing Foreign Cultures (Colonial Mentality is a Game like Dota 2 Lol, Overwatch and Rainbow Siege Six or joining a gang or fraternity. But, this (Copying Foreign Cultures) is NEVER a game anymore. This is life and death at stake. They (Filipinos) need to kill and die to defend the new adopted Designated Foreign Cultures. Filipinos will DIE for what they imitate and represent Designated Foreign Culture for and renouncing it will consider a SNITCH and TRAITOR. Look at the example below:

 • EXAMPLE: The Bantoanons (Asi) of Banton and Odiongan, Romblon in the Philippines will be designated to represent the Coptic Christians and Yazidis. It means the Muslims around the world and the Moros (Filipino Muslims like Maguindanao and  Tausug) will massacre and rape Bantanons too just what they did on Coptic Christians and Yazidis as their Number 1 Hit List for Muslims. Fight to the death for Survival.

11102622_962677700423671_687351276003869280_n

Bantoanons will be designated to Yazidis

nadia-murad

Yazidis will become Bantoanons’ Best Friends

Filipinos can visit, travel and work to any country they want. In permanent settle and migration, Filipinos will go to countries that designated to the Filipinos according to the Area of Origin (Provinces). It means, they will become citizens, mercenaries and footsoldiers of countries that designated to them. This will change the lives of the Filipino for the next 50 years (year 2070). The Mixing of all Ethnic Filipino Groups’ Cultures, Languages, Beliefs, Traditions, and Intermarriages with Foreign ones will be designated. Look the List Below.

THE LIST:

This the Proposal for Permanent Settlement of Foreigners / Expats and Designated Foreign Multicultural Colonial Influences to the Certain Areas (Provinces) in the Philippines. Some Provinces have more than one New Foreign / Colonial Influence:

Metro Manila – by everyone especially America. Muslims will be in Taguig

Abra – by Armenia

Agusan del Norteby Scandinavia and Canada

Agusan del Sur – by Australia, New Zealand, Marianas, Saipan, Hawaii and Guam

Aklan – by Ukraine

Albay – by Christians from Albania

Antique – by Hungary

Apayao – by Abkhazia and South Ossetia (Georgia and Russia)

Aurora – by Ireland

Basilan – Palestine (except Isabela City because it is for Israel and El Salvador)

Bataan – by Britain especially England

Batanes – by Iceland and Greenland

Batangas – Australia

Benguet – by Belarus

Biliran – by New Zealand and Hawaii

Bohol – by Germany

Bukidnon – by Portugal and Brazil

Bulacan – by Canada

Cagayan – by Sweden, Finland and Norway

Camarines Norte – by Slovenia and Croatia

Camarines Sur – by Greece and Bulgaria

Camiguin – by Portugal

Capiz – by Romania and Moldova

Catanduanes – by Cuba and Puerto Rico

Cavite – by America

Cebu – by Spain, Catalonia, Canaries in Camotes and Basque in the Bantayan Islands

Compostela Valley – by Bolivia

North Cotabato – North Africa Countries like Egypt and Muslims Sub Saharan Countries

South Cotabato – France, Saudi Arabia, Iran, Britain and America

Davao del Norte – Bolivia, Paraguay, Uruguay and Brazil

Davao del Sur – Argentina, America and Japan

Davao Occidental – Argentina, Chile and Japan

Davao Oriental – Britain, Australia, Canada and New Zeaand

Dinagat Islands – by Denmark

Guimaras – Monaco, Sicily, Crete, Cyprus and Corsica

Ifugao – Nepal and Bhutan

Ilocos Norte – by Russia

Ilocos Sur – by North Korea and South Korea

Iloilo – by France

Isabela – by Israel in the North and El Salvador in the South

Kalinga – by Georgia

La Union– by Mongolia

Lanao del Norte – by Iran

Lanao del Sur – by (Shia) Iraq, Lebanon, Bahrain, Yemen and Syria

Leyte – by America, Italy, Latin American Countries, Spain and Germany

Southern Leyte – by Germany, Latin American Countries and Austria

Maguindanao – by (Sunni) Iraq, Syria, Lebanon, Yemen and Bahrain

Marinduque – by Kurdistan

Masbate – by Macedonia, Cyprus, Greece and Kosovo

Occidental  Mindoro – by Belgium, Canada, Australia, America and South Africa

Oriental Mindoro  – by The Netherlands, Canada, Australia, America and the Baltic States

Misamis Occidental – Eastern Europe and the Balkans

Misamis Oriental – Western Europe and the Alps

Mountain Province – Switzerland, Peru and Himalayas

Negros Occidental – by Christians from West Africa, Britain, France and South Africa

Negros Oriental – by Christians from East Africa, Britain, Spain and South Africa

Nueva Ecija – Mexico and Central American Countries

Nueva Vizcaya – Panama, Gibraltar, Patagonia, Falklands, Denmark, Iceland and South Africa

Palawan – by India, Sri Lanka, China, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Cambodia, America, Laos, Thailand and Myanmar

Pampanga – by Mexico

Pangasinan – by China

Quezon – Poland, Slovenia, Czech Republic and Slovakia

Quirino – by America, Scandinavia and Canada

Rizal – by Japan

Romblon – by:

 • Estonia and Yazidis in Banton
 • Latvia and Syriacs in Sibale (Concepcion)
 • Lithuania and Assyrians in Simara (Corcuera)
 • Poland and Kalash in Calatrava
 • Austria and Germany in Alcantara and Santa Maria
 • Bulgaria in Magdiwang
 • Switzerland in San Fernando
 • Japan in Cajidiocan
 • Italy and Malta in Romblon and San Agustin
 • Malta and Gypsies in Hambil (San Jose)
 • Hungary and Coptic Christians in Odiongan
 • Romania in Santa Fe
 • Luxembourg in Looc
 • FLDS, France and Amish in Ferrol
 • Ukraine and Kurds in San Andres

Eastern Samar – by Pacific Islander Countries, Mexico, Colombia,  Caribbean, New Zealand and Hawaii

Northern Samar – by Bulgaria, Latin American Countries, Serbia and Scotland

Western Samar – by Wales, Northern Ireland and England

Sarangani – Central Asian Countries, Colombia, Muslims of the Balkans like Albania or Bosnia and Turkey

Siquijor – Britain (The Falklands) and Cyprus

Sorsogon – by Serbia and Montenegro

Sultan Kudarat – by Saudi Arabia

Sulu – by Turkey

Surigao del Norte – by Denmark, Greenland, Caribbean Countries and Central America

Surigao del Sur – by Brazil, Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname and French Guiana

Tarlac – by Taiwan, Guatemala, Honduras, Costa Rica and Nicaragua

Tawi-Tawi – by Indonesia, Malaysia and Muslim Gypsies

Zambales – by Scotland and Wales

Zamboanga del Norte – Colombia and Ecuador

Zamboanga del Sur – South Africa, Chile, Argentina and Mexico

Zamboanga Sibugay – Argentina, Yemen, Muslim Caucasus and Balkans, Sudan, and Nigeria

Advertisements

Syndicato Nuevo Mexico SNM Prison Gang is now in the Philippines (Filipinas)

Syndicato Nuevo Mexico SNM Prison Gang is now in the Philippines (Filipinas)

cropped-b-zbbim-exu

The Syndicato Nuevo Mexico, also known as the New Mexico Syndicate, was founded in 1979 by Hispanic inmates in Albuquerque, New Mexico’s Bernalillo County Detention Center. The prison gang spread into the New Mexico prison system in 1980 soon after the bloody New Mexico State Penitentiary riot in Santa Fe.

GANG PROFILE Symbols: New Mexico sun symbol, SNM, 505 Ranking structure: Paramilitary Territory: Albuquerque, New Mexico and surrounding area Alliances: 18th Street, San Jose and Los Padillas gang Members: 3,000 Racial make up: Hispanic/ Native American Threat: Moderate

NEW MEXICO SYNDICATE GANG STRUCTURE The organized prison gang operates under a rank “Panel” of Generals who issue out orders to foot soldiers. When members of the SNM are released from prison they are required to tax Rio Rancho and Bernalillo county area drug dealers a percentage of their drug profits. Albuquerque street gangs such as the 18th Street, San Jose and Los Padillas assist the New Mexico Syndicate and are often recruited into the prison gang. Known rivals of the SNM are “Los Carnales” and “Barrio Azteca.”

NEW MEXICO SYNDICATE DECLARE WAR ON BARRIO AZTECA The New Mexico Syndicate declared war on the Texas based Barrio Azteca after the Azteca’s took control of the southern New Mexico drug trade. Clashes between both violent prison gangs have been reported in state and federal prisons across the nation.

NEW MEXICO SYNDICATE DRUG ENTERPRISE Law enforcement officials are currently cracking down methamphetamines hubs run by both the New Mexico Syndicate and Banditos motorcycle gang. The New Mexico Syndicate control Albuquerque’s heroin and cocaine market and use local street gangs to distribute their drugs.

untitlednewmexicoMV5BMTEwNTQ4MzMxODleQTJeQWpwZ15BbWU4MDc4MDk3NzIx__V1_UY268_CR88,0,182,268_AL_hqdefaultGangTattoosThumbdfgdfa01_jd_11sep_snm-1-400x352royaumeuni25les-paysbas-999711451572-political-map-of-sweden-with-the-several-provinces-11566158-Political-map-of-Spain-with-the-several-regions--Stock-Vectorace9393e0244a8f978fed8bf5c86201eaustria-blank-mapdenmark-map-outline_64408Italy_template_blank9034068_orig9TpbbAKncsunni vs shia europeDOKANGglobal shia allianceMap_of_Russia_-_Sakhalin_Oblast_edited_(2008-03).svgSeparatismo_e_independentismo_en_Méxicobrazil-blank-mapchina islam mapglobal sunni alliance1Islam Philippinesdokaymain-qimg-48395eb73bf631ad122119b0aba8d8a209qudsDQiQ0MKX4AAAx2Xamlat27usaalaska49canadaaaa12amain-qimg-13adca26e039acba4127b8014cdc2fc7-ccropped-sfs_56755741_alcompiirddfgdfssfuture-enlarged-islamic-state-mapmap_of_central_america1dfga45

SNM CHRONOLOGIES OF EVENTS

In 1979, The Syndicato Nuevo Mexico, also known as the New Mexico Syndicate, is founded in Albuquerque, New Mexico’s Bernalillo County Detention Center.

On April 1, 1986, New Mexico Syndicate members murder Los Carnales member Bobby “Barbershop” Garcia and prison guard Louis Jewett. (Trujillo v. Sullivan, 815 F.2d 597 (C.A.10 (N.M.), 1987)

In 1998, Los Carnales members strangle a New Mexico Syndicate to death at the old Santa Fe Downtown jail. (Gang Intelligence 101)

On July 5, 1998, New Mexico Syndicate member Manuel Benito, 32, murders fellow SNM member Felix Steve “Animal” Martinez in the Bernalillo County Detention Center

On Aug. 27, 2000, New Mexico Syndicate member Francisco Villalobos, 32 murders police informant Matthew Cavalier inside Bernalillo County Detention Center. (Associated Press)

On December 07, 2004, the New Mexico Syndicate are hammered by police when Gov. Bill Richardson approves a $2 million plan to dismantle New Mexico gangs. (Associated Press)

March of 2006 New Mexico Syndicate member Michael Paul Astorga shoots a Bernalillo County deputy. (Associated Press)

Texas Syndicate is now in the Philippines (Filipinas)

Texas Syndicate

cropped-b-zbbim-exu

The Texas Syndicate (Spanish: Syndicato Tejano) is a mostly Texas-based prison gang that includes Hispanic and at one time, White (non-Hispanic) members. The Texas Syndicate, unlike La Eme or Nuestra Familia, has been more associated or allied with Mexican immigrant prisoners, known as “border brothers”, while La Eme and the NF tend to be more composed of US-born/raised Hispanics.

It was established in the 1970s at Folsom Prison in California in direct response to the other California prison gangs (notably the Aryan Brotherhood and Mexican Mafia), which were attempting to prey on native Texas inmates. Los Zetas cartel has been known to hire US gangs such as the Texas Syndicate and MS-13 to carry out contract killings.[4]

As of 2000, some minority reports claim the Texas Syndicate had about 19,000 members in prisons and jails state-wide with more on the outside, however such numbers are often inflated and include inmates only marginally connected with the gang as well as ex-cons, most of whom do not remain actively involved. Around 8,126 Hispanic members operate across Texas, including specific reportings in the Coffield Unit, about 60 miles southwest of Tyler, and at the Allred prison unit outside of Wichita Falls. However, they still maintain their headquarters in California, where their national president resides, and their numbers continue to reach into state and federal prisons across the US. They have been reported in the Federal Correctional Institute at Oakdale, Louisiana and in San Quentin, California with frequency. As a street gang, heavy activity has been reported in Austin, Corpus Christi, the Rio Grande Valley and the Dallas Fort Worth area in Texas.[citation needed]

The organization at one time did allow non-Hispanic members to join, but in the 1980s reversed this policy.

The New People’s Army (NPA)

The New People’s Army (NPA) (Filipino: Bagong Hukbong Bayan) is the armed wing of the Communist Party of the Philippines. It was formed on March 29, 1969. The Maoist NPA conducts its armed guerrilla struggle based on the strategical line of ‘protracted people’s war’.The NPA exacts so called “revolutionary taxes” from business owners. If not paid, negative repercussions could happen to the person and/or business, the Philippine military alleges. The NPA insists that such repercussions are justified on corporate abuses and environmentally-destructive practices. The Communist Party of the
Philippines claims that since the beginning of the revolutionary movement, the NPA has been the tax enforcement agency of the people’s revolutionary government. The tax collected by the NPA and other tax collection agents is
for the purpose of financing mainly the economic and social programs of the revolutionary movement (including production, land reform, health care, education and cultural activities) and secondarily for administration and
defense.

They are designated as a Foreign Terrorist Organization by the U.S. State Department and as a terrorist group by the EU Common Foreign and Security Policy

Revolutionary Armed Forces of Colombia or FARC is now in the Philippines (Filipinas)

Revolutionary Armed Forces of Colombia or FARC is now in the Philippines (Filipinas)

cropped-b-zbbim-exu

The Revolutionary Armed Forces of Colombia — People’s Army (Spanish: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo, FARC–EP and FARC) are a Colombian Marxist–Leninist revolutionary guerrilla organization involved in the continuing Colombian Civil War, which began in 1964.The FARC–EP are a peasant army with a proclaimed political platform of agrarianism and anti-imperialism inspired by Bolivarianism. The FARC claim to represent the poor people of rural Colombia against the economic depredations of the ruling Colombian bourgeoisie; the political influence of the U.S. in the internal, national affairs of Colombia (i.e. Plan Colombia); neo-imperialism; the monopolization of natural resources by multinational corporations; and the Colombian government’s repressive violence (police, military, and paramilitary) against the civil populace of Colombia. The revolutionary operations of the FARC–EP are funded by kidnap to ransom, gold mining, and the production and distribution of illegal drugs.
The strength of the FARC–EP forces is indeterminate; in 2007, the FARC said they were an armed force of 18,000 men and women; in 2010, the Colombian military calculated the FARC forces comprised approximately 18,000 members, of whom 50 per cent were guerrilla combatants; and, in 2011, the President of Colombia, Juan Manuel Santos, said that the FARC–EP forces comprised fewer than 8,000 members. From 1999 to 2008 the guerrilla armies of the FARC and of the Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army of Colombia) controlled approximately 30–35 per cent of the national territory of Colombia. The greatest concentrations of FARC guerrilla forces are in the south-eastern regions of Colombia’s 500,000 square kilometers (190,000 sq mi) of jungle, and in the plains at the base of the Andean mountain chain.

New Links:

1) https://isisandislaminlatinamerica.wordpress.com/

2) https://isisandislamlatinamerica.blogspot.com

3) https://islamandisisinlatinamerica.blogspot.com

4) https://mrkowalzki21.wordpress.com/2016/07/22/the-isis-islamic-state-invasion-and-islam-of-latin-america-through-central-america-like-mayan-southern-mexico-and-guatemala/

.
In 1964, the FARC–EP were established as the military wing of the Colombian Communist Party (Partido Comunista Colombiano, PCC), organized after the Columbian military attacked rural Communist enclaves in the aftermath of The Violence (La Violencia, ca. 1948–58). The FARC forces constitute the violent non-state actor (VNSA) participating in the Colombian Civil War; and formal, diplomatic recognition of the FARC as legitimate belligerent forces in the Colombian Civil War is disputed. As such, the FARC were classified as a terrorist organization by the governments of Colombia, the United States, Canada, Chile, New Zealand, and the European Union; whereas the governments of Venezuela, Brazil, Argentina, Ecuador, and Nicaragua do not classify the FARC as a terrorist organization. In 2008, the Venezuelan President, Hugo Chávez, disregarded the FARC terrorist-classification, and recognized the FARC as an army proper. President Chávez also asked the Colombian government, and their allies, to recognize the FARC as a belligerent force, because such political recognition would oblige the FARC to forego kidnap and terrorism as methods of civil war, and to abide the Geneva Convention.

United Self-Defense Forces of Colombia or AUC is now in the Philippines (Filipinas)

 

United Self-Defense Forces of Colombia
The United Self-Defense Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, or AUC, in Spanish) was created as an umbrella organization of regional far-right paramilitary groups in Colombia, each intending to protect different local economic, social and political interests by fighting left-wing insurgents in their areas. It is estimated that it has more than 31,000 militants. The AUC has been designated a terrorist organization by many countries and organizations, including the United States and the European Union.

cropped-b-zbbim-exu

 

New Links:

1) https://isisandislaminlatinamerica.wordpress.com/

2) https://isisandislamlatinamerica.blogspot.com

3) https://islamandisisinlatinamerica.blogspot.com

4) https://mrkowalzki21.wordpress.com/2016/07/22/the-isis-islamic-state-invasion-and-islam-of-latin-america-through-central-america-like-mayan-southern-mexico-and-guatemala/

 

 

.

The organization was formed in April 1997 and it has been alleged that it was supported covertly by elements in the Colombian government and the Colombian Armed Forces.
The AUC claimed its primary objective was to protect its sponsors and its supporters from insurgents and their activities, because the Colombian state had historically failed to do so. The AUC asserted itself as a regional and national counter-insurgency force. Former AUC leader Carlos Castaño in 2000 claimed 70 percent of the AUC’s operational costs were financed with cocaine-related earnings, the rest coming from “donations” from its sponsors. The group’s sponsors have included landowners, cattle ranchers, mining or petroleum companies and politicians.[4] The AUC has also been linked to elements within the Colombian Army with whom they maintained cooperation, including their participation in joint operatives. The Colombian military has been accused of delegating to AUC paramilitaries the task of murdering peasants and labor union leaders, among others, targeted by the group under the suspicion of allegedly being guerrilla infiltrators.
The bulk of the AUC’s blocs demobilized by early 2006 and its former top leadership was extradited to the U.S. in 2008. However, local successors such as the Black Eagles continue to exist and death threats have been made using its name. On May 8, 2008, employees of a community radio station (Sarare FM Stereo) received a message stating: “For the wellbeing of you and your loved ones, do not meddle in subjects that do not concern the radio station. AUC, Arauca”. A few days later the letters AUC were daubed on the front of their office. This threat was made due to their participation in a public meeting attended by members of a Congressional Human Rights Commission on the 27 September 2007. Here, members of the public denounced human rights abuses committed in Arauca Department by different parties to the armed conflict, including the AUC.

National Liberation Army of Colombia is now in the Philippines (Filipinas)

National Liberation Army (Colombia)

The National Liberation Army (Spanish: Ejército de Liberación Nacional, ELN) is a revolutionary guerrilla army who have fought in the Colombian Civil War since it began in 1964. The ELN advocate a composite Communist ideology of Marxism and Liberation Theology; they conduct military operations throughout the national territory of Colombia; in 2010, the Colombian government calculated the ELN forces to be approximately 5,000 guerrillas. In the forty-eight-year Colombian Civil War, the National Liberation Army of Colombia is the lesser known of two Communist guerrilla armies who operate in Colombia; the other guerrilla army is the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC–EP) who are Marxist–Leninist in their approach to the national liberation of Colombia.

New Links:

1) https://isisandislaminlatinamerica.wordpress.com/

2) https://isisandislamlatinamerica.blogspot.com

3) https://islamandisisinlatinamerica.blogspot.com

4) https://mrkowalzki21.wordpress.com/2016/07/22/the-isis-islamic-state-invasion-and-islam-of-latin-america-through-central-america-like-mayan-southern-mexico-and-guatemala/

.

History

The National Liberation Army of Colombia (Ejército de Liberación Nacional, ELN) was founded in 1964, by Fabio Vásquez Castaño and other Colombian rebels trained in Communist Cuba; upon the Vásquez Castaño death, the ELN was headed by a series of Roman Catholic priests, exponents of Liberation Theology. Most notable was the Priest Camilo Torres Restrepo (1929–66), a well-known university professor (egalitarian and Marxist) who was openly critical of the grossly unequal distribution of income among the social classes of Colombia. His attraction to the radical ideas of Liberation Theology led to joining the ELN, a guerrilla army intent upon effecting the revolutionary praxis of liberation theology among the poor people of Colombia. In the event, Father Camilo was killed in his first combat as an ELN guerrilla; and so became the exemplar ELN soldier, to be emulated by ELN guerrillas and by other liberation-theology priests from the lower ranks of the Roman Catholic priesthood.

n the 1970s, after suffering military defeat and internal crises, the ELN was commanded by the Spanish priest Father Manuel Pérez Martínez (1943–98) alias El Cura Pérez (The Priest Pérez), who shared joint-leadership with leader Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”. From the late 1970s, The Priest Pérez presided over the National Liberation Army as one of its most recognized figures, until he died of hepatitis B in 1998. Father Manuel Pérez was instrumental to establishing the ideology of the ELN, a composite of Cuban revolutionary theory and liberation theology that proposes the establishment in Colombia of a Christian and communist régime to resolve the socio-economic problems of chronic political corruption, poverty and the political exclusion of most Colombians from the government of their country.
The ELN guerrillas survived the heavy combats of the Colombian Army’s Operation Anorí (1973–74), and then reconstituted their forces, with partial assistance from the Colombian Government of President Alfonso López Michelsen (1974–78), who allowed the ELN to break from and escape encirclement by the Colombian National Army. President López Michelsen helped the ELN in the hope of initiating peace negotiations with them in order to end the civil warfare. In the event, the National Liberation Army of Colombia resumed financing its military operations by means of kidnap for ransom and the extortion of money from Colombian and foreign petroleum companies, and by taxation of the private, Illegal drug trade of Colombia. One such hostage was the American tourist Glen Heggstad, who was on a motorcyle holiday of South America, when, in November 2001, the ELN captured him as he travelled from Bogotá to Medellín; he was held hostage for one month. After release by the ELN, Heggstad published Two Wheels Through Terror: Diary of a South American Motorcycle Odyssey (2004), an account of his travels and ELN-kidnap experience in South America; in 2007, the Heggstad “guerrilla-captive” story was re-told in an episode of the “Locked Up Abroad” television programme.
The ELN did not participate in the peace negotiations conducted between the Colombian government of President Andrés Pastrana Arango (1998–2002) and the FARC; yet did participate in an exploratory conference about possibly participating in peace negotiations. A Colombian government initiative towards granting the ELN a demilitarized zone in the southern region of the Bolívar Department was thwarted by right-wing political pressure from the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC) whose paramilitary mercenaries conduct anti-guerrilla operations in that part of the Bolívar Department.