The New Philippine Colonialism (4th Colonialism / Colonial Mentality) by Designated Foreign Influences to the Filipino Culture of Certain Areas / Ethnic Groups in the Philippines with Regionalism, Intermarriages, Multiculturalism, Diversity, Nationalism and Tribalism. The Key to Federalism of the Philippines in the Modern 21st Century

The New Philippine Colonialism (4th Colonialism / Colonial Mentality) by Designated Foreign Influences to the Filipino Culture of Certain Areas / Ethnic Groups in the Philippines with Regionalism, Intermarriages, Multiculturalism, Diversity, Nationalism and Tribalism. The Key to Federalism of the Philippines in the Modern 21st Century. Filipinos are the Latinos of Asia

Labelled_map_of_the_Philippines_-_Provinces_and_Regions

The Philippines has been changed for the last 500 years due to Colonial Influences came to the Archipelago. Many people came to the Philippines as far as 10000 years ago. The Aetas or Pygmies came to the Archipelago via a Land Bridge; The Indonesians and Malaysian later on. Islam came first to the Southern Philippines in 1380. Then in 1521, the Spanish explored the Philippines with the objective to Colonize and Christianize the Islands.

FEDERATE

Spain ruled the Philippines for 300 years that changed the Identity of the Philippines like Languages, Culture and Religion. Also, Filipinos inherited Islamophobia from the Spanish when they fought the Filipino Muslims of the Southern Philippine regions in Mindanao. To this day, there is great friction between Filipino Christians and Muslims even after World War 2 (1946). Also, Spanish introduced corruption, crab mentality, colonial mentality, Filipino Time or procrastination, Christianity, patronage system and political dynasties.

ph

After the Spanish, Americans came to the Philippines to consolidate the Islands that the Spanish failed to do. Americans captured Manila and subdued the Revolution Catholic government of Luzon in the North and Visayas in the Center. After, they massacred lots of Muslims of Mindanao in the South. Americans introduced lots of influences to the Philippines like the English Language, Television, Fastfood, Basketball, Beer, and Technology. American culture is the base of modern Filipino Culture.

http://en.wikipilipinas.org/index.php/Ethnic_groups_in_the_Philippines

https://www.wattpad.com/20297257-philippine-history-the-12-most-dominant-ethnic

The following are the twenty one largest ethnic groups in the Philippines:[2]

In World War 2, Japanese invaded the Philippines in 1941. The third colonization of the Philippines is made by an Asian Nation not Western. Japanese are cruel due to mass murder and rape. After the war, Filipinos still loved the Japanese because they have culture that is better to Filipinos like Traditions, Food, Anime, Entertainment and Technology.

Today after 1946, Filipinos want to go abroad in search of better life than staying to the Philippines. They do not like their native culture, so they start Imitating Foreign Cultures. Remember: Filipinos is NOT a mono-ethnic group but a coalition of 100+ different ethnic groups in the Philippines. Some of the ethnic groups are big enough to swallow the lands of smaller ethnic groups.

provincial_flag_designs_for_a_federal_philippines_by_trajanocabrales-d9r32yh

Each Filipino ethnic group has different language, culture and beliefs. That means troubles in the Philippines that became a 3rd world country. For example, Filipino Muslims in the South don’t want be ruled by a Filipino Catholic Christian government in the North; this is the root cause of long conflicts in Mindanao (The South). Even Catholics like Ilocanos don’t want to be ruled by either Tagalogs, Cebuanos or Bicolanos because of mistrust, competition, mistreatment and patronage of public projects and funding priorities. Even other Filipino Ethnic Groups don’t want Ilocanos as their rulers too due to the trauma they suffered under an Ilocano named Ferdinand Marcos and his dictatorship. So I recommend FEDERALISM as a solution to the growing problems in the Philippines especially in the Future or the next 50 years.

https://en.wikipedia.org/wiki/Federalism_in_the_Philippines

http://www.rappler.com/newsbreak/iq/139345-philippines-states-federalism

The most basic issue in the debate is how many states the Philippines will be broken into under a federal system?

There are at least two proposals so far.

Federalism for the Philippines Proposal by ex-Senate President Aquilino Pimentel Jr

Infographic by Raffy de Guzman/Rappler

world-political-map

Philippines is divided by 7100 islands, 190 languages, 3 island groups, 18 regions, 84 provinces, 12 dominant indigenous ethnic groups (3 are Muslim) and 2 World Religions.

The vast differences between the languages can be seen in the following translations of the Philippine national proverb: He who does not (know how to) look back at his past (where he came from) will not reach his destination. (Those who forget their roots, will not grasp their future)

http://iloko.tripod.com/philproverb.html

http://pinoy-culture.com/the-philippines-national-proverb-in-the-many-languages/

Language Translation
English He who does not (know how to) look back at his past (where he came from) will not reach his destination. (Those who forget their roots, will not grasp their future)
Aklanon Ro uwa’ gatan-aw sa anang ginhalinan hay indi makaabut sa anang ginapaeangpan.
Asi (Bantoanon) Kag tawong waya giruromroma it ida ginghalinan, indi makaabot sa ida apagtuan.
Binol-anon Sija nga dī kahibawng mulingi sa ijang gi-gikanan, dī gajud maka-abot sa ijang padul-ngan.
Butuanon Kadtong dili kahibalo molingi sa iyang atubangan, sigurado jud ma dam-ag.
West Miraya Bikol (Ligao) Kan idi tatao magkiling sa inalian,idi makaabot sa papaidtuhan
Gubatnon Bikol (Gubat) An diri maaram mag-imud sa pinaghalian, diri makaabot sa pakakadtu-an.
Buhinon Bikol (Buhi) Yu di nikiling sa pinagalinan, di makaantos sa pupuntahan.
Coastal Bikol (Canaman) An dai tataong magsalingoy sa saiyang ginikanan, dai makakaabot sa padudumanan.
East Miraya Bikol (Daraga) Su indi tataw makarumdom nung ginitan, indi makaabot sa adunan.
West Miraya Bikol (Oas) Kan na taw na idi tataw mag linguy sa sanyang inalian, idi man maka abot sa sanyang paidtunan.
Rinconada Bikol (Iriga) A dirî tattaoŋ maglīlî sa pinaŋgalinan, dirî makaaābot sa pig-iyānan.
Masbateño An dili maaram maglingi sa ginhalian, kay dili makaabot sa kakadtuhan.
Capiznon Ang indi kabalo magbalikid sa iya ginhalinan, indi makalab-ot sa iya palakadtuan.
Cuyonon Ang ara agabalikid sa anang ing-alinan, indi enged maka-abot sa anang papakonan.
Cebuano Kadtong dili kahibalo molingi sa iyang kagikan, dili makaabot sa iyang padulngan.
Caviteño Chabacano Quien no ta bira cara na su origen no de incarsa na su destinacion.
Ternateño Chabacano Ay nung sabi mira i donde ya bini no di yega na destinasyon.
Zamboangueño Chavacano El Quien no sabe vira el cara na su origen, nunca llega na su destinación.
Ibanag I tolay nga ari mallipay ta naggafuananna, ari makadde ta angayanna.
Ifuntok Nan Adi mang ustsong sinan narpuwan na, adi untsan isnan umayan na.
Itawis Ya tolay nga mari mallipay tsa naggafuananna, mari makakandet tsa angayanna.
Ilokano Ti tao nga saan na ammo tumaliaw iti naggapuanna ket saan nga makadanon iti papananna.
Hiligaynon (Ilonggo) Ang indi makahibalo magbalikid sang iya ginhalinan, indi makaabot sa iya padulungan.
Jama Mapun Soysoy niya’ pandoy ngantele’ patulakan ne, niya’ ta’abut katakkahan ne.
Kapampangan Ing e byasang malikid king kayang penibatan, e ya miras king kayang pupuntalan.
Kinaray-a Ang indi kamaan magbalikid sa ana ginhalinan, indi makaabot sa ana paaragtunan.
Manobo (Obo) Iddos minuvu no konnod kotuig nod loingoy to id pomonan din, konna mandad od poko-uma riyon tod undiyonnan din.
Maranao So tao a di matao domingil ko poonan iyan na di niyan kakowa so singanin iyan.
Malay Orang yang melupakan asal-usulnya tak mungkin mencapai tujuannya.
Pangasinan Say toon agga onlingao ed pinanlapuan to, agga makasabi’d laen to.
Romblomanon (Ini) Ang tawo nga bukon tigo mag lingig sa iya guinghalinan hay indi makasampot sa iya ning pagakadtoan.
Sambal (Botolan) Hay ahe nin nanlek ha pinag-ibatan, ay ahe makarateng ha lalakwen.
Sambal Hay kay tanda mamanomtom ha pinangibatan, kay immabot sa kakaon.
Sangil Tao mata taya mabiling su pubuakengnge taya dumanta su kadam tangi.
Sinama Ya Aa ga-i tau pa beleng ni awwal na, ga-i du sab makasong ni maksud na.
Español El que no sabe mirar atrás, de donde viene, nunca llegará a su destino.
Surigaonon Adton dili mahibayo molingi sa ija ing-gikanan, dili gajod makaabot sa ija pasingdan.
Sorsoganon An diri mag-imud sa pinaghalian diri makaabot sa kakadtuan.
Tayabas Tagalog Ang hindi maalam lumingon sa pinaroonan ay hindi makakarating sa paroroonan.
Tagalog Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.
Tausug In di’ maingat lumingi’ pa bakas liyabayan niya, di’ makasampay pa kadtuun niya.
Waray (Leyte) An diri maaram lumingi ha tinikangan, diri maulpot ha kakadtoan.
Waray (Northern Samar) An diri maaram lumingi sa tinikangan, diri maulpot sa kakadtoan.
Yakan Mang gey matau mamayam si bakas palaihan nen, gey tekka si papilihan nen.

In Colonial Mentality or the New Colonialism (4th Colonialism) of the Philippines in the 21st Century: Remember, this is really different from the past 3 Colonialisms of the Philippines because Philippines will be colonized again by all Foreign Countries with different Cultures from all over the world. They (Foreigners) can’t go or colonize / influence Philippines as they please. The Fourth Colonialism must be designated, regulated and institutionalize. It means that certain Foreign Culture is designated to a certain area or ethnicity which is different from another area / ethnicity. It will be mixed now with Regionalism, Diversity, Nationalism and Tribalism.

flags-of-the-world-collection_1057-351

Filipinos are Called the Latinos, Hispanics and Blacks of Asia and the Orient

http://www.sup.org/books/title/?id=23819

pid_23819

https://www.yomyomf.com/why-filipinos-are-the-latinos-of-asia/

Colonial Mentality of the Filipinos is like League of Legends

sdfsd

Colonial Mentality of the Filipinos is like Dota 2

spoilsofwar_fb_image

Colonial Mentality of the Filipinos is like Overwatch

sds

Colonial Mentality of the Filipinos is like Rainbow Siege Six

maxresdefault

Colonial Mentality of the Filipinos is like joining a gang or fraternity

Colonial Mentality of the Filipinos is like joining a gang or fraternity

Colonial Mentality of the Filipinos is like joining a gang or fraternity

Filipinos are everywhere WORLDWIDE than Asians, Blacks and Latinos (Hispanics)

Filipinos
Mga Pilipino
Flag of the Philippines.svg

Total population
c. 100,981,437
(the number does not include Overseas Filipinos)
Overseas Filipinos
Mga Pilipino sa Ibayong-dagat
Total population
10.2 million
(including descendants of Filipinos and persons of partial Filipino ancestry)[1]

figures are for various years, per individual supporting sources cited.Regions with significant populations United States3,416,840[2] Saudi Arabia1,020,000[3] United Arab Emirates679,819[4] Canada662,600[5] Malaysia325,089[6] Japan209,373[7] Qatar195,558[3] Australia171,233[8] Kuwait139,802[3] Hong Kong130,810[9] Italy128,060[10] Spain115,362[11] United Kingdom112,000[3] Taiwan108,520[12] South Korea63,464[13] New Zealand40,347[14] Israel31,000[15] Papua New Guinea25,000[16] Germany20,589[17] Netherlands16,719[18] Macau14,544[19] Sweden13,000[20] Ireland12,791[21] Austria12,474[22] Norway12,262[23] China12,254[24]  Switzerland10,000′[25] Kazakhstan7,000[26] Palau7,000[27] Greece6,500[28] Turkey5,500[29] Mexico1,202[30]

Countries with Filipino populations

Filipino Market in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
 •  Malaysia: See Filipinos in Malaysia
 •  Mexico: There are approximately 1,200 Filipino nationals who live in Mexico. In addition, there exists a community of Filipino descendants who settled in Mexico during the colonial period. More recently, there were Filipinos who arrived as refugees to Mexico who fled from the Marcos dictatorship. Their communities are found in Guerrero, Michoacán, and Colima.
 •    Nepal: There are approximately 300 Filipinos in Nepal
 •  New Zealand: As of 2013 there were about 40,000 Filipino residents and citizens in New Zealand.[1]
 •  Nigeria: See Filipinos in Nigeria
 •  Norway: As of 2013 there were about 18,000 Filipinos in Norway,[1] most of them living in the Oslo urban area. In addition to Filipinos who have intermarried with Norwegians, there are at least 900 licensed Filipino nurses, over a hundred oil engineers employed mostly in offshore projects in the western coast of Norway and Filipinos or Norwegians of Filipino descent working in the government sector, diplomatic missions and NGO’s and commercial establishments.
 •  Oman: See Filipinos in Oman
 •  Qatar: As of 2014, there were approximately 195,000 Filipinos residing in Qatar.[41]

Lucky Plaza mall in Orchard Road hosts products and services that cater for Overseas Filipinos in Singapore.
 •  Singapore: As of 2013, over 163,000 Overseas Filipinos worked and resided in Singapore.[1]
 •  South Korea: As of 2013 there were about 60,000 Filipinos living in South Korea.[1]
 •  Spain: As of 2013 there were about 43,000 Filipinos in Spain,[1] mainly in Barcelona and Madrid.[42] Filipinos have maintained a presence in Spain, given the latter colonised the islands for three centuries, resulting in significant cultural ties.
 •  Sweden: As of 2013 there were about 13,000 Filipinos in Sweden.[1]
 •  Taiwan: As of 2013 there were about 90,000 Filipinos living in Taiwan.[1] 2012 figures from the Philippine government list 4,521 Filipinos in Taiwan on a permanent basis, 78,207 temporary, and 2,225 irregular, for a total of 84,953.[1][not in citation given]
 •  United Kingdom: See Filipinos in the United Kingdom. Nurses and caregivers have begun migrating to the United Kingdom in recent years. The island nation has welcomed thousands of nurses and various other occupations from the Philippines during the past 5 years. Many Filipino seamen settled in British port cities during the late 19th and early 20th centuries. Liverpool even had an area nicknamed ‘Little Manila‘.[43]
 •  United States: As of 2010 there were 3.4 million Filipinos in the United States, including those of partial descent.[1] Despite race relation problems of the late 19th and early 20th centuries in the American Northwest, most Filipino Americans today find it easy to integrate into American society, with the vast majority belonging to the middle class. Filipinos are the second-largest Asian American group in the country.[44] The United States hosts the largest population of Filipinos outside the Philippines, with a Historic Filipinotown in Los Angeles designated in August 2002, the first district established outside the Philippines to honor and recognize the area’s Filipino community.[45][46]
 •  Venezuela: As of 2013 there were about 200 Filipinos living in Venezuela.[1]

Colonial Mentality is a special skill only found in Filipinos in the Philippines; it’s a a natural mechanism to survive in the Foreign Countries in the World better than Blacks, Hispanics and Asians. They are proud of it and do not care what insults that will throw at the Filipinos’ Colonial Mentality (Copy Cat, Wannabe, Fakes, Knock Offs, Imitator, Pretender and Chameleon). Filipinos love to copy Foreign Cultures. They think Copying or Representing Foreign Cultures (Colonial Mentality is a Game like Dota 2 Lol, Overwatch and Rainbow Siege Six or joining a gang or fraternity. But, this (Copying Foreign Cultures) is NEVER a game anymore. This is life and death at stake. They (Filipinos) need to kill and die to defend the new adopted Designated Foreign Cultures. Filipinos will DIE for what they imitate and represent Designated Foreign Culture for and renouncing it will consider a SNITCH and TRAITOR. Look at the example below:

 • EXAMPLE: The Bantoanons (Asi) of Banton and Odiongan, Romblon in the Philippines will be designated to represent the Coptic Christians and Yazidis. It means the Muslims around the world and the Moros (Filipino Muslims like Maguindanao and  Tausug) will massacre and rape Bantanons too just what they did on Coptic Christians and Yazidis as their Number 1 Hit List for Muslims. Fight to the death for Survival.

11102622_962677700423671_687351276003869280_n

Bantoanons will be designated to Yazidis

nadia-murad

Yazidis will become Bantoanons’ Best Friends

Filipinos can visit, travel and work to any country they want. In permanent settle and migration, Filipinos will go to countries that designated to the Filipinos according to the Area of Origin (Provinces). It means, they will become citizens, mercenaries and footsoldiers of countries that designated to them. This will change the lives of the Filipino for the next 50 years (year 2070). The Mixing of all Ethnic Filipino Groups’ Cultures, Languages, Beliefs, Traditions, and Intermarriages with Foreign ones will be designated. Look the List Below.

THE LIST:

This the Proposal for Permanent Settlement of Foreigners / Expats and Designated Foreign Multicultural Colonial Influences to the Certain Areas (Provinces) in the Philippines. Some Provinces have more than one New Foreign / Colonial Influence:

Metro Manila – by everyone especially America. Muslims will be in Taguig

Abra – by Armenia

Agusan del Norteby Scandinavia and Canada

Agusan del Sur – by Australia, New Zealand, Marianas, Saipan, Hawaii and Guam

Aklan – by Ukraine

Albay – by Christians from Albania

Antique – by Hungary

Apayao – by Abkhazia and South Ossetia (Georgia and Russia)

Aurora – by Ireland

Basilan – Palestine (except Isabela City because it is for Israel and El Salvador)

Bataan – by Britain especially England

Batanes – by Iceland and Greenland

Batangas – Australia

Benguet – by Belarus

Biliran – by New Zealand and Hawaii

Bohol – by Germany

Bukidnon – by Portugal and Brazil

Bulacan – by Canada

Cagayan – by Sweden, Finland and Norway

Camarines Norte – by Slovenia and Croatia

Camarines Sur – by Greece and Bulgaria

Camiguin – by Portugal

Capiz – by Romania and Moldova

Catanduanes – by Cuba and Puerto Rico

Cavite – by America

Cebu – by Spain, Catalonia, Canaries in Camotes and Basque in the Bantayan Islands

Compostela Valley – by Bolivia

North Cotabato – North Africa Countries like Egypt and Muslims Sub Saharan Countries

South Cotabato – France, Saudi Arabia, Iran, Britain and America

Davao del Norte – Bolivia, Paraguay, Uruguay and Brazil

Davao del Sur – Argentina, America and Japan

Davao Occidental – Argentina, Chile and Japan

Davao Oriental – Britain, Australia, Canada and New Zeaand

Dinagat Islands – by Denmark

Guimaras – Monaco, Sicily, Crete, Cyprus and Corsica

Ifugao – Nepal and Bhutan

Ilocos Norte – by Russia

Ilocos Sur – by North Korea and South Korea

Iloilo – by France

Isabela – by Israel in the North and El Salvador in the South

Kalinga – by Georgia

La Union– by Mongolia

Lanao del Norte – by Iran

Lanao del Sur – by (Shia) Iraq, Lebanon, Bahrain, Yemen and Syria

Leyte – by America, Italy, Latin American Countries, Spain and Germany

Southern Leyte – by Germany, Latin American Countries and Austria

Maguindanao – by (Sunni) Iraq, Syria, Lebanon, Yemen and Bahrain

Marinduque – by Kurdistan

Masbate – by Macedonia, Cyprus, Greece and Kosovo

Occidental  Mindoro – by Belgium, Canada, Australia, America and South Africa

Oriental Mindoro  – by The Netherlands, Canada, Australia, America and the Baltic States

Misamis Occidental – Eastern Europe and the Balkans

Misamis Oriental – Western Europe and the Alps

Mountain Province – Switzerland, Peru and Himalayas

Negros Occidental – by Christians from West Africa, Britain, France and South Africa

Negros Oriental – by Christians from East Africa, Britain, Spain and South Africa

Nueva Ecija – Mexico and Central American Countries

Nueva Vizcaya – Panama, Gibraltar, Patagonia, Falklands, Denmark, Iceland and South Africa

Palawan – by India, Sri Lanka, China, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Cambodia, America, Laos, Thailand and Myanmar

Pampanga – by Mexico

Pangasinan – by China

Quezon – Poland, Slovenia, Czech Republic and Slovakia

Quirino – by America, Scandinavia and Canada

Rizal – by Japan

Romblon – by:

 • Estonia and Yazidis in Banton
 • Latvia and Syriacs in Sibale (Concepcion)
 • Lithuania and Assyrians in Simara (Corcuera)
 • Poland and Kalash in Calatrava
 • Austria and Germany in Alcantara and Santa Maria
 • Bulgaria in Magdiwang
 • Switzerland in San Fernando
 • Japan in Cajidiocan
 • Italy and Malta in Romblon and San Agustin
 • Malta and Gypsies in Hambil (San Jose)
 • Hungary and Coptic Christians in Odiongan
 • Romania in Santa Fe
 • Luxembourg in Looc
 • FLDS, France and Amish in Ferrol
 • Ukraine and Kurds in San Andres

Eastern Samar – by Pacific Islander Countries, Mexico, Colombia,  Caribbean, New Zealand and Hawaii

Northern Samar – by Bulgaria, Latin American Countries, Serbia and Scotland

Western Samar – by Wales, Northern Ireland and England

Sarangani – Central Asian Countries, Colombia, Muslims of the Balkans like Albania or Bosnia and Turkey

Siquijor – Britain (The Falklands) and Cyprus

Sorsogon – by Serbia and Montenegro

Sultan Kudarat – by Saudi Arabia

Sulu – by Turkey

Surigao del Norte – by Denmark, Greenland, Caribbean Countries and Central America

Surigao del Sur – by Brazil, Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname and French Guiana

Tarlac – by Taiwan, Guatemala, Honduras, Costa Rica and Nicaragua

Tawi-Tawi – by Indonesia, Malaysia and Muslim Gypsies

Zambales – by Scotland and Wales

Zamboanga del Norte – Colombia and Ecuador

Zamboanga del Sur – South Africa, Chile, Argentina and Mexico

Zamboanga Sibugay – Argentina, Yemen, Muslim Caucasus and Balkans, Sudan, and Nigeria

Advertisements

Gangster Disciples Nation / Gang (GDS / GD / GDN) is now in the Philippines

Gangster Disciples Nation / Gang (GDS / GD / GDN) is now in the Philippines

cropped-b-zbbim-exu

Gangster Disciples
Founding location U.S.
Years active Late 1960s – present
Territory Nationwide
Ethnicity African American
Membership
40,000-55,000+
20,000+ in Chicago
Criminal activities Drug trafficking, robbery, extortion, murder
Allies Folk Nation, Crips, Zoe Pound Gang, Black Guerilla Family, Black Mafia Family
Rivals People Nation, Black P.Stones, Vice Lords, Bloods, Black Disciples (sometimes)

The Black Gangster Disciple Nation is a gang which was formed on the South-side of Chicago in the late 1960s, by David Barksdale, leader of the Black Disciples, and Larry Hoover, leader of the Supreme Gangsters. The two groups united to form the Black Gangster Disciple Nation (BGDN).The gang has made several attempts to legitimize their image. Some members dropped the “B” and began to call themselves GDs or Gangster Disciples. In the 1990s the Gangster Disciples entered into politics in the Chicago
tradition of Black Panthers, Black Stone Rangers, Latin Kings, Vice Lords and Young Lords through the formation of the “Growth and Development” movement. Outside of Chicago some gangs will still go by the old name of BGD.Gangster Disciples have been documented in the U.S. military, found in both U.S. and overseas bases. Graffiti
characteristic of the Gangster Disciples has been reportedly seen in U.S. military bases in Iraq and Afghanistan.

New Links:

1) https://isisandislaminlatinamericablog.wordpress.com/

2) https://isisandislamlatinamerica.blogspot.com

3) https://islamandisisinlatinamerica.blogspot.com

4) https://mrkowalzki21.wordpress.com/2016/07/22/the-isis-islamic-state-invasion-and-islam-of-latin-america-through-central-america-like-mayan-southern-mexico-and-guatemala/

 

Like most major gangs, Gangster Disciples use a well-defined system of symbols to communicate alliances and rivalries. This system is a combination of symbols that represent the Gangster Disciple Nation or the Folk Nation as a whole and symbols that rivals use to represent their organization, typically inverted to show disrespect.

Colors/apparel
Gangster Disciples “represent” with the colors blue and black, along with gray and white. There are indications that in some very rare and unusual cases, some GD members will adopt what some gang experts and historians refer to as “outlaw” or taboo doctrine, and wear the otherwise-rival Vice Lord color (red) which in a majority of other
cases would be counter to the blue, black, gray, and white colors normally associated with GD. Gangster Disciples are known to wear Georgetown Hoyas clothing.

3bee2ffc03adcb9df87e7d0c0c22d17632fbc41dcb8738d8c7436418bb73252178ef48a8d7c1060bc40e9a575e4cd917artworks-000035246593-mm6zmq-originalblack-gangsDerrick Rose & His Gangster Disciples Nation Gang Signdl1FOLKNATIONgangsterdisciplesgdGD1-TITLEGDNTITLENEWghfgdimages0KQ2EDQ5images84BPN7ZUimagesVTZVVE4Il_89c677e613ef2fa7673fbe2ccc7f6002maxresdefaultpinarviola-gangster-disciples-rick-ross-3RickRossGangstaDisciplessdfsdsdfsddsftumblr_static_br3d9p84am80oc4ww444okg88untitled

Six pointed star
The major symbol Gangster Disciples make use of is the six-pointed star (identical in appearance to the Star of David) The fact that this star is known as the Star of David pays homage to co-founder David Barksdale, and the six points are said to represent love, life, loyalty, understanding, knowledge, and wisdom (respect). Despite there being no ostensible references to the country of Israel or Jewish religion in most open source literature on the subject of Gangster Disciples, some rival Vice Lord members will at times refer to someone suspected of being an organizational infiltrator, mole, spy, supporter, or sympathizer as being “Jewish.” There have been other indications clearly suggesting that many GD members internally have aligned themselves with pseudo-Judaism

royaumeuni25les-paysbas-999711451572-political-map-of-sweden-with-the-several-provinces-11566158-Political-map-of-Spain-with-the-several-regions--Stock-Vectorace9393e0244a8f978fed8bf5c86201eaustria-blank-mapdenmark-map-outline_64408Italy_template_blank9034068_orig9TpbbAKncsunni vs shia europeDOKANGglobal shia allianceMap_of_Russia_-_Sakhalin_Oblast_edited_(2008-03).svgSeparatismo_e_independentismo_en_Méxicobrazil-blank-mapchina islam mapglobal sunni alliance1dokayIslam Philippinesamlat27usaalaska49canadamain-qimg-13adca26e039acba4127b8014cdc2fc7-caaa12amap_of_central_america1fssfgddfga45
principles just as rival Vice Lords have aligned themselves with pseudo-Islamic principles which is even further evidenced by the Vice Lord Oath in which Vice lord members swear allegiance to Allah.The second most well known symbol of the Gangster Disciples is the three pointed pitch fork, which is also the basis of their representative hand-sign. A pair of pitchforks may be seen in GD graffiti crossed behind a six pointed star, with the tines of the fork always placed in a vertical position. Since two forks with three tines
each make a total of six, this again makes reference to the six-pointed star. The number six plays prominently into most GD symbols.

Folk Nation is now in the Philippines

Folk Nation is now in the Philippines

l_89c677e613ef2fa7673fbe2ccc7f6002

Visit Links:

https://isisandislaminlatinamericablog.wordpress.com

https://mrkowalzki21.wordpress.com

The Folk Nation (also known as Folk) is an alliance of street gangs, based in the Chicago area, which has since spread throughout the United States, specifically in the Midwest and the South. They are rivals to the People Nation.Within the Folk Nation alliance there are many gangs which all have their own unique colors, hand signs and
organization. Many of these gangs have signed a charter to join the Folks alliance. It was formed on November 11 1978 in the Illinois Department of Corrections. Soon afterwards the People Nation was formed to counter the Folks alliance. Larry Hoover, the chairman of the Gangster Disciple Nation, created the idea for the alliance and persuaded many leaders of large Black, White, and Latino gangs from Chicago to join. The biggest and most major folk alliance is the Gangster DisciplesAfter a prosperous beginning in the late 1970s and throughout the 1980s, the alliance started to break apart in the early 1990s due to wars over money and drugs between fellow Folk gangs. After the split each leader was
considered a king in his own right. Each gang had loyalty to the national rules, but following only their set king.


Gangs demonstrate their particular alignment by “representing” through symbols, colors, graffiti, hand signs and words. Representing also encompasses the left or right side of the body. Most Folk gangs represent using the six point star, pitchforks, and identify to the right side (e.g., they wear hats or bandannas turned to the right). Folk Nation gangs use the term “all is one” to greet each other. The six pointed Star of David, a Jewish
religious symbol in honor of King David, is used by the gang in its graffiti.

Major Folks Nation alliances

These are some of the major Folks allies:
Black Gangster Disciples,
Black Disciples,
Gangster Disciples,
OutLaw Gangster Disciples,
Satan Disciples,
Imperial Gangsters,
La Raza,
Latin Dragons,
Latin Disciples (YLOD),
Maniac Latin Disciples,
Simon City Royals,

pinarviola-gangster-disciples-rick-ross-1maxresdefaultimages87QE2DMFimages15MI19YNimages08BQC5WKimages4AV8IFBDFOLKNATIONganggb1hqdefaulthttps___images_rapgenius_com_978079a4e628fd5c14058454f6b7facd_600x364x1images2YZLRIA2folk_nation_by_acldc-folk_sym737188542_2054156193913453_d0b0ecb17876820300x3005b932552-ab4b-4d12-bf2a-4df1ebb1cb9f3ae7ae30-7dd9-4d59-aa7b-9b1d8ee6f9911l3k2runtitledtumblr_static_br3d9p84am80oc4ww444okg88sdfsddsfsdfsdimages84BPN7ZUimagesVTZVVE4Il_89c677e613ef2fa7673fbe2ccc7f6002maxresdefaultpinarviola-gangster-disciples-rick-ross-3RickRossGangstaDisciplesimages0KQ2EDQ5ghfgdGDNTITLENEWGD1-TITLEgdgangsterdisciples78ef48a8d7c1060bc40e9a575e4cd917artworks-000035246593-mm6zmq-originalblack-gangsDerrick Rose & His Gangster Disciples Nation Gang Signdl1FOLKNATION32fbc41dcb8738d8c7436418bb7325213bee2ffc03adcb9df87e7d0c0c22d176royaumeuni25les-paysbas-9997Italy_template_blankdenmark-map-outline_64408austria-blank-mapace9393e0244a8f978fed8bf5c86201eDOKANGsunni vs shia europe9TpbbAKnc9034068_orig11451572-political-map-of-sweden-with-the-several-provinces-11566158-Political-map-of-Spain-with-the-several-regions--Stock-Vectorglobal shia allianceMap_of_Russia_-_Sakhalin_Oblast_edited_(2008-03).svgIslam Philippinesdokayglobal sunni alliance1china islam mapamlat27DQiQ0MKX4AAAx2X09qudsmain-qimg-48395eb73bf631ad122119b0aba8d8a2Separatismo_e_independentismo_en_Méxicobrazil-blank-mapusaalaska49canadamain-qimg-13adca26e039acba4127b8014cdc2fc7-caaa12afsssfsfuture-enlarged-islamic-state-mapfgdrdd_56755741_alcompiimap_of_central_america1dfga45

People Nation is now in the Philippines

People Nation is now in the Philippines

cropped-b-zbbim-exu

People Nation is an alliance of street gangs generally associated with the Chicago area. They are rivals to the Folk Nation. The People Nation were formed much in the same way as the Folk Nation. In 1978, the El Rukns (now Black P. Stones), Vice Lords and Latin Kings formed an alliance of their own, and titled it the “People”.

Jeff Fort of El Rukns, Bobby Gore of the Vice Lords, and Gustavo Colon of the Latin Kings were very instrumental in the forming of this alliance.[citation needed] Among initial members to the People were the Mickey Cobras (then named the Cobra Stones), Latin Counts, Bishops, Insane Unknowns, Spanish Lords, soon after the Gaylords and
the South Side Popes.


Facts

Gangs demonstrate their particular alignment by “representing” through symbols, colors, graffiti, hand signs, and words. Representing also encompasses the left side of the body. The People Nation Gangs wear all identifiers to the left. An earring in the left, a right pants leg rolled up, and a cap tilted to the left may all indicate affiliation to the alliance. The gang’s hand sign is thrown to the left shoulder. The gang members fold their
arms in a manner that is pointed to the left. The People Nation alliance in most instances uses a five-pointed star in their gang graffiti. The five-pointed star has its origins with the Black Stone Rangers/Black P. Stone Ranger Nation, one of the larger street gangs. The alliance’s term “high five, six must die” is in reference to the five-pointed star versus the six-pointed star in the Folk Nation alliance. There are many other terms
referring to fives over sixes such as “five in the sky, six must die” and also “5 poppin, 6 droppin.” Commonly used by the People Nation alliance are drawings of pitchforks pointed down in disrespect to the Folk Nation alliance. Certain terms are used by the People Nation alliance such as “all is well” when greeting each other. The five-pointed star is not the only symbol used by the People Nation. Others include a 3D pyramid, a five-pointed
crown, a die with its front-side showing five dots, a crescent moon with its concave side facing to the right and sometimes with a small five-pointed star to the right of that moon, and a symbol resembling the playboy bunny symbol.

PEOPLEPeopleNationsymbolsmaxresdefaultlatin-kingsimagesXEHVZXUEhqdefault0574e5ffcee3168e99a59c18bbb2cd94_600x720x1569601624B2dYZGIIgAEYbx1cb76fc8509b0ff41bb5ea5806da5c380_240x240x1fghhglsymbolic5713b696b5ef0aac5abb59b51477614d8ec

royaumeuni25les-paysbas-9997Italy_template_blankdenmark-map-outline_64408austria-blank-mapace9393e0244a8f978fed8bf5c86201e11566158-Political-map-of-Spain-with-the-several-regions--Stock-Vector11451572-political-map-of-sweden-with-the-several-provinces-9034068_orig9TpbbAKncdokayIslam PhilippinesMap_of_Russia_-_Sakhalin_Oblast_edited_(2008-03).svgglobal shia allianceDOKANGsunni vs shia europeglobal sunni alliance1DQiQ0MKX4AAAx2Xamlat27usaalaska49canadamain-qimg-13adca26e039acba4127b8014cdc2fc7-caaa12a09qudsmain-qimg-48395eb73bf631ad122119b0aba8d8a2Separatismo_e_independentismo_en_Méxicobrazil-blank-mapchina islam mapcropped-sfs_56755741_alcompiirddfgdfssfuture-enlarged-islamic-state-mapmap_of_central_america1dfga45

People Nation Gang Alliance:
Cobra Stones,
Latin Counts,
Bishops,

Latin Kings,

Insane Unknowns,
Spanish Lords,
Gaylords,
South Side Popes,
Black P. Stones,
Vice Lords,

Almighty Vice Lord Nation or Vicelords Gang (CVLN or CVL) is now the Philippines

Almighty Vice Lord Nation or Vicelords Gang (CVLN or CVL) is now the Philippines

cropped-b-zbbim-exu

Almighty Vice Lord Nation
Founded 1958
Founding location Chicago, Illinois, U.S.
Years active 1958-current
Ethnicity mostly African American
Membership Approx. 30,000 – 35,000
Criminal activities Drug trafficking, robbery, bank fraud, credit card fraud, extortion, mail fraud, money
laundering, murder, mortgage fraud, wire fraud
Notable members Edward “Pepalo” Perry,  Alfonso Alfred, Bobby Gore, Willie Lloyd

New Links:

1) https://isisandislaminlatinamericablog.wordpress.com/

2) https://isisandislamlatinamerica.blogspot.com

3) https://islamandisisinlatinamerica.blogspot.com

4) https://mrkowalzki21.wordpress.com/2016/07/22/the-isis-islamic-state-invasion-and-islam-of-latin-america-through-central-america-like-mayan-southern-mexico-and-guatemala/

.

The Almighty Vice Lord Nation (abbreviated AVLN, VLN, VL, or CVLN) is the second largest and one of the oldest street gangs in Chicago. Their total membership is estimated to be as many as 30,000. They are also one of the founding members of the People Nation multi-gang alliance.
In 1958, the Vice Lords “club” was founded by several African American youths originally from the North Lawndale neighborhood of Chicago. These youths met while incarcerated in the Illinois State Training School for Boys in St. Charles (also known as the St. Charles Juvenile Correctional Facility). At the time, they were led by founding member Edward “Pepalo” Perry. The name is taken from the dictionary definition of “vice”, meaning “to have a tight hold”.

As the original Vice Lords group were released from incarceration, they quickly began to recruit other African American and white youths from their neighborhood and began engaging in conflicts with other “clubs” from various Chicago neighborhoods. By 1964, they had grown significantly and law enforcement named them as a primary target
for their various illegal activities, including robbery, theft, assaults, battery, intimidation, and extortion. They were noted for their violent behavior and were feared throughout the Lawndale neighborhood.

CVL, Inc.

In an attempt at softening their public image, the Vice Lord leaders changed the gang’s name to “Conservative Vice Lords”, which today serves as the foundation of the entire Vice Lord Nation. They developed new logos and advertised themselves as a community outreach group. They went as far as to petition for a community outreach
chapter named “Conservative Vice Lord Incorporated. This attempt was successful enough that the group began to receive a large amount of positive publicity from various politicians and community leaders. CVL, Inc. established a number of recreational areas for neighborhood children which were then used as meeting houses after they had
closed for the day.

xys5uaovideo_image-386272untitledthvice-lords-nationSVL20107imagesP53G13OSMIVLDRAW5MIVLTITLENEWrashad-and-gangsdfSkeezeworldfbimagesNFMDFDM5imagesDKD19GT8hqdefaultghhgdl154CVLTITLENEW2z7k6ir-1-10-31-2010_10-16-25_AMcrip-gang-alphabet

In 1970, two Vice Lord leaders, Alfonso Alfred and Bobby Gore, applied for a $275,000 grant from the Rockefeller Foundation. The Rockefeller Foundation approved the grant.[2] At the same time, the gang was successfully consolidating smaller neighborhood gangs (including the Cherokees, the Morphines, the Commanches, the Continental
Pimps, the Imperial Chaplains, the Clovers, the Cobras, and the Braves) into the Vice Lord Nation. As a result, their numbers swelled significantly. In spite of the positive press, it was soon discovered that the Vice Lords were still violent criminals. An introduction of narcotics into the Lawndale neighborhood during this time, along with a rapid increase in crimes involving intimidation, extortion, and murders of business owners who refused to
pay for “protection” were perpetuated by the gang.

Subgroups

In addition to their presence in Chicago, the Vice Lords also have a large presence in other cities throughout the United States. These include Detroit, Michigan; Cleveland, Ohio; Indianapolis, Indiana; Milwaukee, Wisconsin; Memphis, Tennessee; Gary, Indiana; Jackson, Mississippi; and Minneapolis, Minnesota.

Along with the “foundation” group Conservative Vice Lords, a number of factions and sub-gangs exist. These include the 4 Corner Hustlers, Cicero Insane Vice Lords, Ebony Vice Lords, Executioner Vice Lords, Imperial Insane Vice Lords, Mafia Insane Vice Lords, Renegade Vice Lords, Purple Hearted Vice Lords, Traveler Vice Lords,
Undertaker Vice Lords, and Unknown Vice Lords.

Symbols and emblems

Vice Lord street gangs use a variety of gang graffiti symbols or emblems, to identify themselves and their gang ‘turf’ including: A hat cocked to the left side.(Left represents the People Nation alliance and cocking to the right represents the
Folk Nation alliance)Rabbit wearing a bow tie (The Playboy logo)
Martini glass

royaumeuni25les-paysbas-9997Italy_template_blankdenmark-map-outline_64408austria-blank-mapace9393e0244a8f978fed8bf5c86201e11566158-Political-map-of-Spain-with-the-several-regions--Stock-Vector11451572-political-map-of-sweden-with-the-several-provinces-9034068_orig9TpbbAKncsunni vs shia europeDOKANGglobal shia allianceMap_of_Russia_-_Sakhalin_Oblast_edited_(2008-03).svgIslam Philippinesdokayglobal sunni alliance1china islam mapbrazil-blank-mapSeparatismo_e_independentismo_en_Méxicomain-qimg-48395eb73bf631ad122119b0aba8d8a209qudsamlat27DQiQ0MKX4AAAx2Xusaalaska49canadamain-qimg-13adca26e039acba4127b8014cdc2fc7-caaa12afgdfsssfsuntitledspain%20caliph%20colorfuture-enlarged-islamic-state-mapcropped-sfs45dfgamap_of_central_america1sa

A glove
Top hat
Cane
Five-point star – The five points represent (clockwise from top): Love, Truth, Peace, Freedom and Justice.
Crescent moon (Teutonic)
Scimitar
Pitchfork pointing down – The pitchfork is a symbol of the Gangster Disciples, the inversion is a sign of
disrespect
Broken heart with wings – As above, the heart with wings is a symbol of the Gangster Disciples, breaking it is a
sign of disrespect
Like the Black P. Stones, the Vice Lords often utilize pseudo-Islamic ideology and symbolism in their gang motif
Pyramid with an eye above it.
a six point star broken in half to disrespect Folk Nation.
Five point crown
Each faction of the Vice Lords has their own ‘Chief’ and ranking officers. However, high-ranking members that hold
the title of ‘Universal Elite’ are given respect by all Vice Lord factions. They are usually called “Lord Almighty”.

Gangster Disciples is now in the Philippines

Gangster Disciples  is now in the Philippines

cropped-b-zbbim-exu

The Gangsters Disciples have roots that date back to the 1960s.  Larry Hoover is the current leader of the GDs and has been since 1974.  The story starts when Larry Hoover was born in 1950.  He was born in Jackson, Mississippi on November 30, 1950.  In 1955, when Larry was 4 he moved to Chicago with his family.  In 1964 when Hoover was 13, he wanted to join gang of 50 older youths called the Supreme Gangsters (the Supreme Gangsters used the heart with wings as their symbol).  They hung around where Hoover lived which was the corner and 68th and Green Street.  Hoover was kicked out of High School on the first day of his sophomore year because he got shot in the thigh by a rival gang member in 1965.  Kicked out of school, Hoover soon took to a life of extortion tactics from hookers, gamblers, and drug dealers.  Within due time Hoover became the leader of the Supreme Gangsters.  In 1966 Hoover and the Supreme Gangsters overcame the King Cobras with whom outnumbered the Supreme Gangsters and Hoover caused most of the Cobras to become Disciples and join the BDN under Barksdale.   Eventually Hoover was able to organize the Gangster Nation which was the absorbing of several gangs in the Englewood neighborhood. These gangs included: The Supreme Gangsters (the father/main branch of the gangster nation), Imperial Gangsters, African Sniper Gangsters, Raven Gangsters, High Supreme Gangsters, Russian Gangsters, Maniac Gangsters, Mafia Gangsters, 75th Street Syndicate Gangsters, Outlaw Gangsters, 95th Street Supreme Gangsters, the Dells Gangsters, West Side Supreme Gangsters, Racketeer Gangsters, East side Syndicate Gangsters, Gent town Gangsters, and the Black Pimp Gangsters of the West Side.
Barksdale created the Disciple Nation that consisted of: Devil’s Disciples, Devit’s Disciples, Falcon Disciples, Royal Disciples, Renegade Disciples, Executioner Disciples, Boss Pimp disciples, East Side Disciples, Sircon Disciples, Motown Disciples, Dutchtown Disciples, Gonzato Disciples, Six-Tray Disciples, Maniac Disciples and four-Tray Disciples. Also during this period of time, David Barksdale controlled the Del Vikings, the Black Souls, and the West Side Cobras.  The Black Disciples and the Gangster Nation were two alliances, basically similar to the present day Folk Nation. Before the gangs would join either Gangster Nation or Black Disciples, they had to alter their names a little, to be in the Disciple nation u had to adopt the last name of Disciple (there were exceptions like the Black Souls, West Side Cobras, and Del Vikings).  The rest  of the gangs that joined had to adopt the last name of Gangster.


During the late 1960s the Gangster Nation was growing but still behind the development of the Black Disciples and the Black P. Stone Rangers; However, Barksdale and Hoover had a good alliance.  Jeff Fort who was the leader of the Black Stone Rangers at that time invited Larry Hoover the absorb his Gangster Nation into the Black Stones and offered Hoover the position as an ambassador which was a much lesser position than Hoover’s present position as the leader.  Fort offered to rename the Gangster Nation to the Gangster Stones, Hoover declined this offer.  Instead in January, 1969 Hoover and Barksdale combined forces and created the Black Gangster Disciple Nation.  They then combined the heart with wings with the devil’s tail, horns, and pitchfork.  They also adopted the six point star to symbolize “King David” of the Jews because Barksdale was also a King David.  They name was a combination of the Gangster nation name with the Black Disciple nation name to form “BLACK GANGSTERS DISCIPLES.” The BGDN at that time was an alliance and not a gang.  So Barksdale and Hoover were enemies in the 60s.  Then when the BGDN was formed, the wars ended and they instead combined forces to destroy (or attempt to) the Black P. Stone Rangers.  However; the external goal was to form a coalition that would better the community and the members of their organizations.  The BGDN soon became active in the community; they participated in several programs and opened up a gas station and some restaurants they even helped to keep kids in school by assisting in enforcing truancy policies.  The BGDN was starting to move in a positive direction in the early 1970s.  Even though the BGDN was moving in a positive direction, there suddenly developed a massive flooding of drugs into the black communities they lived in, soon members either were using the drugs or getting rich off selling the drugs.  All these drug activities both done by the BGDN and even drug activity not done by the BGDN were destroying the community.  Eventually the BGDN was engrossed in the drug trade.  More tragedy would soon befall the BGDN in the early 70s.  In 1973 Larry Hoover was sentenced to a life sentence on November 5, 1973 for murdering a drug addict.  Joshua Shaw was the witness to testify against Hoover who claimed he saw Hoover and Andrew Howard kidnap William Young from 69th and Wentworth, Later Young was found shot dead in an alley way at 6814 S. Lowe on February 26th, 1973.  Young was said to have stolen drugs from the BGDN’s drug supply because Young was an addict.  Howard and Hoover were given 150-200 year sentences each.  Then on September 2, 1974 David Barksdale died of Kidney failure that was caused by complications from a gunshot wound that Barksdale got in 1968.  Afterward a new president needed to be appointed and it was to be between Hoover or Jerome Shorty Freeman.  It was decided that Hoover should be the new President.  Four years later in 1978, Freeman disbanded from the BGDN to make the Black Disciples a separate organization.
It was very frustrating for law enforcement when the saw how the BGDs were still functioning full force and making massive profits on the streets and still growing in numbers even with King Barksdale dead and King Hoover in prison (King the title given to the two because they were essentially kings of the street).  Hoover’s power was shown even more when he did two major things in 1978.  One thing he did was he ordered an inmate riot at Pontiac prison in Illinois.  The riot resulted in three dead correctional officers.  There was no disciplinary action because all of his GDs refused to testify.  The second great showing of power was when Hoover created the Folk Nation. At this point in time the BGDN was one street gang and not an alliance like it was in 1969-1978; therefore, Hoover wanted to create a new alliance that would unify several street gangs.  Because of their past relations with the BGDs the Black Disciples joined Folk so did the newly formed Black Gangsters that were a break away gang that used to be part of the BGD prior to 1978 on the west side.  The Satan Disciples joined Folk because they were related to the Black Disciples.  The Latin Disciples joined because they formed an alliance with the BGDs earlier in the 70s.  Then all the gangs that were in the U.L.O (United Latino Organization) with the Latin Disciples joined Folks: Imperial Gangsters, Latin Eagles, and Spanish Cobras.  The Spanish Cobras good friends the Orchestra Albanies joined Folks that year because Cobras did.  Hoover then offered Simon City Royals a good business proposition if the Royals joined Folks; therefore the Royals joined Folks and they got their closest allies the North Side Insane Popes to join Folks too.  Two Six also joined Folks that year.  Hoover had absorbed some of Chicago’s biggest and fastest growing gangs.  In the early 1980s, the Folk nation expanded and took in several other gangs.  By this time the BGDs had opened up sets on the North Side of Chicago they even opened up a Latino faction known as the Spanish Gangsters Disciples.  Throughout the 1980s Hoover held together the Folk nation while incarcerated behind prison walls as the BGDN recruited more and more members and opened up more and more sets all around Chicago and into the suburbs.
In 1991 the BGDs and the BDs started shooting at each other which started an interalliance war.  This war set a bad example for all gangs under the Folk nation and several interalliance wars broke out within the Folk Nation.  Also the BGDs went to war with the Black Gangsters too which caused the Black Gangsters to sever all ties and even leave the Folk alliance.  During the month of August in the year 1991 when the BGDs and BDs went to war, the BGDs were so angry with the Black Disciples that they dropped the letter B from their initials which mean they were no longer known as the Black Gangsters Disciples but now known as the Gangsters Disciples or GD or GDN.  Also in the early 1990s the GDs became the largest street gang in Chicago.  The power of the gangsters Disciples was so great that they were bringing in millions of dollars from drug profits alone.  In 1993 their was a GD picnic held in Kankakee, Illinois that about 10,000 GDs attended to hear Larry Hoover speak over a phone from prison.  This event was a political based event.  Hoover created the concept of Growth and Development in 1993 which stated that the GDs were no longer involved in criminal activities.  In 1995 operation Headache was launched that took down 39 high ranking GDs.  The goal was to hurt GD leadership and cripple the gang’s operations.  One result of Headache was that Hoover now had to serve a life sentence and he was moved to a more secure prison.  263 informants along with bugging of visitor’s badges were enough to convict Hoover and the other leaders.

OUTLAW GANGSTER DISCIPLES

The Outlaw Gangster Disciples originally formed in the decade of the 1990s within the confines of the Cabrini Green housing projects on the Northside of the city of Chicago.  The group was founded and headed by a high ranking member by the name of Charles “BIG SHOT” Dorsey.  Dorsey was young a extremely charismatic and used his muscle to intimidate his peers. During the 90s Chicago organizations were extremely well structured and organized, causing each and every deck from every organization in Chicago to pay street taxes to their heads whom were majority residents within the confines of Illinois Pens.  Dorsey and his Outlaw Gs were sick and tired basically fed up with paying taxes to people whom they considered inactive not putting in actual work for the nation, so Dorsey met with his particular branch of Outlaw Gds in the confines of Cabrini and they decided to cease paying taxes to their top heads and eventually severed all ties to GDN. This angered top GD leaders and caused a all out war within the Cabrini Green housing projects between not opposing organizations, but the first time in Chicago history GD vs GD. The Outlaw GDs were at war with the law abiding GDs who considered to remain under the umbrella of their tops and follower their rules. The Outlaw GDs despite being out numbered at the beginning of their origin grew rapidly and eventually flipped all regular former GDs to RENEGADES in Cabrini Green.

The high ranking Gds were threatened by the money making violent Outlaw GDs so they made Dorsey and his goons a offer they couldn’t refused. High ranking GD leaders offered Dorsey a top position within GDN while still retaining sole leadership of his official Outlaw Gangster GD faction. Dorsey accepted and things went back to normal in Cabrin for a while although the traditional GD members were still upset and angry with Dorsey for his actions in other words they “forgave him but they damn sho didn’t forget”. Dorsey ended up opening a night club/sports bar in the hood. 1 night in the mid to late 90s during after hours at the club GD foot soldiers stormed in and shot Dorsey fatally several times which killed him and ended his reign as king of the Outlaw Gangster Disciples.  Despite Charles “Big Shot” Dorsey’s death the Outlaw Gangster Disciple mentality has spreaded all throughout Chicago’s southside, westside….etc GD decks period nation-wide. The Outlaw Gangsters set the way for other multiple Renegade GD branches under the OUTLAW GANGSTER DISCIPLE umbrella such as the: Lawless GDs, Outlaw GDs….etc that still exist today.